Skip to main content

Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları

DÜNYADA BAŞKANLIK

SİSTEMİ UYGULAMALARI

ABD, BREZİLYA, ARJANTİN, MEKSİKA, GÜNEY KORE VE ŞİLİ
Nebi Miş, Ali Aslan, M. Erkut Ayvaz ve Hazal Duran’ın birlikte hazırladığı bu rapor SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmları Vakfı) tarafından yayımlanmış ve www.seta.org adresinde erişime sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

ÖZET | 7

GİRİŞ | 11

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DENETİM VE DENGE | 17

BAŞKANLIK UYGULAMALARINDA SİSTEMİN REFORMUNA YÖNELİK TARTIŞMALAR | 19

BAŞKANLIK SİSTEMİ UYGULAMALARINDA TEMEL DİNAMİKLER | 23

BAŞKANLIK SİSTEMİ UYGULAMALARI

(ABD, BREZİLYA, ARJANTİN, MEKSİKA, G. KORE VE ŞİLİ) | 33

YÜRÜTME ORGANININ YAPISI, İŞLEYİŞİ VE YETKİLERİ | 35

Başkan Seçilme Şartları | 35

Başkanın Görev Süresi | 36

Başkanlık Seçim Süreci | 38

Yürütme Organının Yapısı | 39

Başkanın Yürütmeye Dair Yetkileri | 43

Başkanın Kararname ve Veto Yetkisi | 47

Başkan ve Siyasi Parti İlişkisi | 56

YASAMA ORGANININ YAPISI, İŞLEYİŞİ VE YETKİ PAYLAŞIMI | 61

Yasama Organının Yapısı | 61

Yasama Organına Seçilme Şartları | 63

Yasama Organının Seçim Süreci ve Görev Süresi | 64

Yasama Organının Genel Yetkileri | 67

Yasama Organının Yürütme Organına Karşı Yetkileri | 71

Başkanlık Sistemlerinde Fesih Meselesi | 75

Bütçe Yapımı | 78

YARGI ORGANININ YAPISI, İŞLEYİŞİ VE YETKİ DAĞILIMI | 81

Yargı Organının Yapısı | 81

Yargı Organının Görev Alanları | 85

SONUÇ | 91

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir